Contact: E r.hazenberg@sfcoaching.nl | W www.sfcoaching.nl | T 06-21968855 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Als Gezins-, Kinder- en Jeugdcoach sta ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratie nummer 110001374 en is het tuchtrecht van deze stichting op mijn functioneren van toepassing. De klachten regeling loopt ook via de SKJ. Het Kwaliteitsregister Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De stichting is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW en is door de ministers van VWS en V en J erkend. In de wetgeving is opgenomen dat het Kwaliteitsregister Jeugd de registratienormen van de beroepsverenigingen overneemt.

Schuiven naar boven