Sola Fide Coaching

Voor elkaar | Met elkaar

Sola Fide Coaching

Heeft u weleens het gevoel dat u de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen? Soms loopt het thuis niet helemaal naar wens. Bijvoorbeeld als u door verschillende oorzaken moeite heeft met het vasthouden van het dagritme, het rondkomen met uw huishoudgeld of hulp kan gebruiken bij de opvoeding. Sola Fide Coaching biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

De begeleiding is erop gericht dat u zich maximaal kan ontplooien en de regie over uw eigen leven (weer) kan voeren. Sola Fide Coaching stimuleert, motiveert en activeert op weg naar een waardevolle rol in de samenleving.

Sola Fide Coaching werkt met korte lijnen, is laagdrempelig, resultaatgericht en betrokken. De zorg wordt samen met elkaar ingevuld en geëvalueerd. Ook in de moeilijkste zorgsituaties wordt er gezocht naar creatieve oplossingen, waarin u als cliënt centraal staat.

Onze diensten

Sola Fide Coaching verleent onderstaande diensten waarmee we u kunnen helpen

  • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
  • Begeleiding bij: financiën, werk, zelfredzaamheid, schoolverzuim, inburgering en integratie, psychische en sociale problemen, verslavingsproblematiek
  • Begeleiding naar zelfstandig wonen
  • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
  • Individuele begeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
  • Interculturele hulpverlening

 

Schuiven naar boven